O nás

Společnost LUCORP působí na trhu již několik let a její činností je především dřevovýroba, kdy hlavní náplní je výroba palet, třísek na podpal, palivového dřeva, ale také lékařských lopatek. Zabýváme se také jednoduchými kompletacemi výrobků, které jsou zkompletovány na základě požadavků odběratele.

V neposlední řadě se věnujeme poradenství při zaměstnávání osob se zdravotním postižením a zabýváme se také velkoobchodem s kancelářskými potřeby, hygienou a pracovními oděvy. Společnost LUCORP je chráněnou dílnou, která zaměstnává více než 50% osob se zdravotním postižením a veškerý sortiment a služby jsme schopni nabídnout formou tzv. náhradního plnění.

Co je náhradní plnění ?

Pro pojem zaměstnávání osob se zdravotním postižením je velice důležité stanovení § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, který nám říká, že zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Toto ustanovení je dáno především přijatou mezinárodní smlouvou s Evropskou sociální chartou, kdy se Česká republika zavázala přijmout pobídky pro zaměstnavatele, aby docházelo k zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Více informací o náhradním plnění zde.