Ochrana osobních údajů

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je:
Lukáš Kolouch LUCORP s.r.o, identifikační číslo: 04836669, DIČ CZ04836669
Sídlem Libická 1832/5 13000 Praha, Vinohrady
Provozovna Nová Ves 41 569 24 Kunčina okr.Svitavy
(dále jen jako správce)

Kontaktní údaje správce jsou:

Korespondenční adresa pro doručení:
LUCORP s.r.o Nová Ves 41
569 24 Kunčinaokr.Svitavy
Emailová adresa: lucorp@seznam.cz
Telefon: +420 731 488 882
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajůa o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je komunikace v rámci nákupu zboží, poradeství náhradního plnění, obchodní sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.

4. Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, jsou 3 roky, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. Práva subjektu údajů

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na emailu lucorp@seznam.cz.
Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem.
Tyto podmínky nabývají platnosti dne 25. května 2018